ค้นพบจำนวน 120 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
เส้นทางศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านอุมยอม ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
บ้านโบราณ ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านโคทะ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หมู่บ้านกะเหรี่ยง ปะละทะ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านกะเหรี่ยงทิโพจิ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านกะเหรี่ยงฤาษีเลตองคุ ซ.รพช. กจ. 3183 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
กลุ่มทอผ้าไหมจกลายศิลปาชีพบ้านทิพุเย ซ.รพช. กจ. 3183 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซ.สส. 6006 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
หัตถกรรมปั้นหม้อ บ้านโค้งสวรรค์ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
ศูนย์ทอผ้าบ้านหนองย่างชิ้น ถ.ศรีสะเกษ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ.พิบูลย์รัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวังชัยอำเภอน้ำพอง ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้ ซ.อบ. 2124 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
หมู่บ้านปั้นหม้อ ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ผ้าไหมชนบท ถ.อุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไหมไทย ซ.อบจ. 3213 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ศาลาไหมไทย ซ.มิตรภาพ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
หมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม ซ.มิตรภาพ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
หมู่บ้านปั้นหม้อเทอดไทย ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน ซ.สร. 3036 จ.สุรินทร์ 32000
หมู่บ้านคำพระ ซ.สร. 3036 จ.สุรินทร์ 32000
หมู่บ้านทอผ้าไหม(บ้านเขว้า) ซ.สร. 3036 จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ศิลปาชีพฯ บ้านสร้างถ่อนอก ซ.รพช. อบ. 3089 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านสร้างถ่อนอก ซ.ศรีปราสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ ซ.201 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ซ.226 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่ ซ.ปอยปรีง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
บ้านท่าล้ง(ทำประมงและสานกระติบ) ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
บ้านตามุย(ทำประมงและสานกระติบ) ซ.201 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปะอาว ซ.มิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
ศูนย์หัตถกรรมพื้นเมืองบ้านปะอาว ซ.นม. 1020 จ.นครราชสีมา 30000
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเป๊าะ ซ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
กลุ่มอาชีพการเกษตรผสมผสามบ้านหนุก ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี ซ.2077 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ศิลปาชีพหมู่บ้านนักรบไทย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
หมู่บ้านหัตถกรรมหนองเกาะน้อย ซ.รพช. ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
กลุ่มปั้นหม้อบ้านท่าข้องเหล็ก ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
บ้านท่าข้องเหล็ก ซ.โยธาธิการ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
กลุ่มสตรีอุบลทอผ้าไทย ซ.304 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ผลิตภัณฑ์จากกกจันทบูรณ์บ้านปราสาทใต้ ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
กลุ่มสตรีพัฒนาผ้าไทยวารินชำราบ ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกรบ้านน้อยสามัคคี ซ.2243 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
หมู่บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี ซ.อบต. อบ. 2130 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าไหมเขวาสินรินทร์(บ้านเขวาสินรินทร์) ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านเขวา ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าไหมเขวาสินรินทร์(บ้านสามโค) ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม ซ.โยธาธิการ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150
ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดงมัน ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซ.2220 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม ซ.2341 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ ซ.2221 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110
ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย ซ.2236 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ศูนย์หัตถกรรมตำบลเชื้อเพลิง ซ.2221 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง ซ.โยธาธิการ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซ.2341 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
กลุ่มทอผ้าไหมฝ้ายพื้นเมืองอำเภอโนนดินแดง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมแบบพนมรุ้ง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
แหล่งโบราณคดีดงละคร ถ.ตันติยวรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แหล่งทอผ้าพื้นเมืองเนินขาม ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หอเหมมณเฑียรเทวราช ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
หอศิลปะดุริยนาฏ ซ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
หอวิฑูรทัศนา ซ.2323 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
หอพระปฎิษีมหาบุญ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
หมู่บ้านไทยวัดโบสถ์ ซ.3005 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทย ถ.,รัตนาธิเบศร์ 8, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
หมู่บ้านตีมีดอรัญญิก ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอุโบสถราม ซ.สาธารณสุข 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ไทยหัตถศิลป์ ถ.เอกชัย ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
พุทธมณฑล ซ.3260 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
พระราชวังจันทร์ ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
พระมณฑปวัดพระรูป ซ.สห. 4003 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
พระพุทธฉาย ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน) ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ป่าจำปีสิรินธร ถ.,สุขุมวิท 31, ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
จักสานผักตบชวาบ้านมหานาม ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วิหารเจ้าท้าวเวสสุวรรณ ซ.3122 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
พระพุทธสรรเพชร ซ.จบ. 1011 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
พระสยามเทวาธิราช ซ.สันติภาพ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
หัตถกรรมเครื่องจักสานบ้านไร่หลักทอง ซ.315 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
หอพระพนัสบดี ถ.เมืองเก่า ซอย 1 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ ซ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
หอพระพุทธสิหิงค์ ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
พระพุทธรูปทวาราวดี ซ.319 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
หอแสดงงานศิลปะริยะศิลปาคาร ซ.หนองใหญ่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วิหารพระศรีอริยเมตไตย ซ.ชบ. 5001 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เอนกกุศลศาลา(วิหารเซียน) ซ.ชบ. 3002 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
บ้านบางเสร่ ซ.สุขุมวิท ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
บ้านน้ำเชี่ยว ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
บ้านสลักเพชร-บ้านโรงถ่าน ซ.โยธาธิการ จ.ตราด 23170
หมู่บ้านประมงบางเบ้า ซ.โยธาธิการ จ.ตราด 23170
พุทธสถานซ่านเต๋อ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง