ค้นพบจำนวน 125 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
พระบรมธาตุแสนสุขโข ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ซ.Phahon Yothin Rd ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ด่านเจดีย์สามองค์ ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
พระราชวังพระรามราชนิเวศน์(พระราชวังบ้านปืน) ซ.ดำรงรักษ์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
เจดีย์สิริมหามายา ซ.รพช. ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
พระเจดีย์แสดงปฐมเทศนา ซ.อบต. อบ. 3240 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
พระธาตุหนองสามหมื่น ถ.,บุญครอง, ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก ซ.อบต. อบ. 2057 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
พระธาตุศรีสองรัก ถ.,จันทร์พวงสองสี, ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
พระพุทธรูปยืนมงคล ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
เสมาหินทรายที่บ้านนาหลัก ซ.โยธาธิการ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150
พระธาตุเรณูนคร ซ.อบ. 4057 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
ภาพรอยสักผาสามพันปีที่ภูผายนต์ ซ.รพช. ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม ซ.อบ. 4057 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
พระธาตุพนม ซ.2248 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
พระธาตุศรีคูณ ซ.2335 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย ซ.รพช. ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
หอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ซ.2248 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
พระธาตุขามแก่น ซ.อบ. 4057 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
เมืองโบราณสมัยทวาราวดี ซ.อบ. 4057 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
พระธาตุพีพวย ซ.2248 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
ปรางค์กู่เขวา ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
ปรางค์กู่ ซ.อบ. 4057 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
เสมาหลายพันปี ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
ภาพเขียนสีถ้ำฝ่ามือแดง ซ.ศก. 4054 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โบราณสถานเมืองเตย ซ.224 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
หอไตรกลางน้ำบ้านขุหลุ ซ.221 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
รอยพระพุทธบาทจำลอง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ปรางค์กู่ ซ.224 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
แหล่งโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมบ้านชีทวน ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ซ.224 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
สถานที่ตั้งมรดกโลกโคราชจำลองและกำแพงเมืองจีน ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เมืองโบราณตำบลเสมา ซ.อบต. อบ. 3097 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
หลักศิลาจารึกรัชกาลที่ 5 สร้างทางรถไฟ ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เตาเผาโบราณเตาสวาย ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เตาเผาโบราณ(เตานายเจียน) ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เตาเผาจำลองบ้านกรวด ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
แหล่งหินตัดสมัยขอมโบราณ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
พุทธอุทยานนิโรธรังสี ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
อนุสรณ์สถานหนองหัวช้าง ซ.เทศบาล 19 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
วิหารหลวงพ่อขาว ซ.1124 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
วิหารพระสุทัศสีมุนีวงศ์ (บุญมีปริปุณโณ-แดงปั้น) ซ.225 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วิหารพระมงคลบพิตร ซ.3013 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วิหารเจ้าแม่กวนอิม ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วิหารเจ้าแม่กวนอิม ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วิหารเจ้าแม่กวนอิม ซ.3221 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วังหลัง ถ.,งามวงศ์วาน 19, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
พระที่นั่งเพนียด ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
พระตำหนักคำหยาด ซ.1300 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
ตึกแดง ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
จันเสนเมืองโบราณ ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ไทยทรงดำบ้านดอนมะเกลือ ซ.วจี ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
อุทยาน ร.2 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
อนุสาวรีย์จีนฮ่อ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ซ.ท่าศาลา 7 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่น (เขาแดง) ซ.บุษบา 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก ซ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช ซ.3035 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เมืองอุทัยธานีเก่า ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เมืองโบราณบ้านการุ้ง ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
เมืองโบราณ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เมืองเก่ากำแพงแสน ถ.หน้าวัง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ถ.สุพรรณกัลยา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
พระธาตุปู่เถร ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
พระเจดีย์อิสรภาพ ซ.ทรงศิริ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ปราสาทนครหลวง ซ.3312 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ปรางค์สองพี่น้อง ซ.หลวงวิเชียรแพทยาคม ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ปรางค์ศรีเทพ ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ปรางค์นางผมหอม ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โบราณสถานวัดป่าแฝก ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โบราณสถานวัดปากคลองมะขามเฒ่า ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เตาเผาแม่น้ำน้อย (พิพิธภัณฑ์เตาเผาโบราณ) ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ต้นไม้ยักษ์ 500 ปี ถ.,สวรรค์วิถี 49, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ซากปรักหักพังอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เจดีย์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ถ.,สุขุมวิท 2, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เจดีย์ด้วน ซ.3004 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ปราสาทสัจจธรรม ซ.นาเกลือ 12 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ยอดเขาพระพุทธบาทพลวง ซ.จบ. 4010 จ.จันทบุรี 22210
หอพระพุทธอังคีรถ ถ.สนามเป้า ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
พระเจดีย์กลางน้ำ ถ.สมุทรเจดีย์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
คุกขี้ไก่ ซ.3149 อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130
ตึกแดง ซ.3149 อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130
พระวิหารกรมหลวงชุมพร ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ต้นศรีมหาโพธิ ซ.ปจ. 4014 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
ปราสาทสด๊อกก๊อกธม ซ.3446 จ.สระแก้ว 27120
ปราสาทเมืองไผ่ ซ.3198 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วิหารพระพุทธปราจีนชินราชบพิตร ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
เมืองโบราณบ้านทุ่งตึก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สวนโมกขพลาราม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
ศิลาสลักปรมาภิไธย ถ.เพชรเกษม อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
ซากเรือรบญี่ปุ่น ถ.เพชรเกษม ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
หัวรถจักรไอน้ำ ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงค์จริตมหิศรภักดี(คอชู้เจียว) ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
เจดีย์ยักษ์ ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง