ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวตำบลระโนด 229/1 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
คลินิคใกล้ใจโรงพยาบาลระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา 15 ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
คลินิกชุมชนบ้านโคกแค ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
คลินิกชุมชนโคกเมา ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัว ถ.ช้างเผือก จ.นครราชสีมา 30000
คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
คลินิกทิวสนการแพทย์ 2575 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025140630
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง