ค้นพบจำนวน 182 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานีรับ-ส่งผู้โดยสารแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
ท่ารถขุนยวม ถ.พหลโยธิน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
สถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
สถานีขนส่งอำเภอฝาง ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สถานีขนส่งฝาง ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
สถานีขนส่งอำเภอเชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
สถานีขนส่งอำเภอพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สถานีขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
สถานีขนส่งจังหวัดพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
สถานีขนส่งอำเภอเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถานีขนส่งจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
สถานีขนส่งอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
สถานีขนส่งอำเภอเถิน ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
สถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานีเดินรถพุนพิน ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สถานีขนส่งท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สถานีขนส่งชุมพร ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
สถานีขนส่งกระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีขนส่งจังหวัดระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีขนส่งจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีขนส่งอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีขนส่งเขาหลัก ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเวียงสระ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
สถานีขนส่งจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สถานีขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีขนส่งทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ ถ.อุตรกิจ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต ซ.หลวงพ่อ 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีขนส่งจังหวัดตรัง ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
สถานีขนส่งจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ ถ.ทุ่งเสา 2 ซอย 14 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีจอดรถโดยสารเทศบาลตำบลจุมพล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอบึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
สถานีขนส่งอำเภอปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
สถานีขนส่งศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
สถานีขนส่งจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ 2 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี ถ.รังสรร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานีขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองสกลนคร ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
สถานีขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
สถานีขนส่งอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีขนส่งอำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีขนส่งโกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
สถานีขนส่งเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
สถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ถ. สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถานีขนส่งแก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
สถานีขนส่งอำเภอเขมราฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีขนส่งอำเภอหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีขนส่งอำเภอบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีขนส่งอำเภอวาปีปทุม ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สถานีขนส่งเทศบาลตำบลพนา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีขนส่งเทศบาลตำบลนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
สถานีขนส่งอำเภอตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีขนส่งเทศบาลตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีขนส่งเทศบาลตำบลพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สถานีขนส่งอำเภอสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สถานีขนส่งพิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สถานีขนส่งโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
สถานีขนส่งพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีขนส่งด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีขนส่งเทศบาลตำบลจักราช ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1 ถ.บุรินทร์ จ.นครราชสีมา 30000
สถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม ถ.หาญวงศ์ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
สถานีขนส่งอำเภอสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีขนส่งขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง