ค้นพบจำนวน 860 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 999 ถ.พุทธมณฑล สาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 0-4422-3000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วิทยาลัยพยาบาลราชชนีชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก 90/6 ซ.ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 38/40 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 39 ถ.ติวานนต์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ซ.โพธิ์ยายรถตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ถ.ช้างเผือก จ.นครราชสีมา 30000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ซ.ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จอมเกล้า เพชรบุรี 203 ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ถ.อุบล-เดช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ซ.89 จ.ตรัง 92110
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 653 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนตาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนประดาง ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ซ.ท่ามะขาม 6 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ถ.,วังสารภี 12, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ถ.เทศบาลบำรุง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ซ.รบ. 3125 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ซ.รบ. 3125 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ซ.รบ. 3174 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ซ.3357 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซ.Phet Kasem ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซ.3087 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ซ.3087 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ซ.สฤษดิ์เดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ซ.หับเผย ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ซ.3337 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ซ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปร่งสลอด ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ซ.พบ. 1029 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ซ.4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซ.หัวหิน 35 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซ.ปข. 1043 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเขต 4 ซ.หัวหิน 124 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ซ.รพช. ปข. 2003 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์(คณะบริหารธุรกิจ) ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซ.ปข. 1035 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
เทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 ซ.มิตรภาพ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ.208 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถาบันบริหารธุรกิจชัยภูมิ ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ ซ.องค์การ สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซ.อบต. อบ. 5195 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ.ราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ถ.,สรรพสิทธิ์ 12, อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเขาอังคาร-เขากระโดง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซ.สมรรถพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง