ค้นพบจำนวน 8,738 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 88
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ.8 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 236 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
กองบิน 1 (กองทัพอากาศ) นครราชสีมา ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1117
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานศาลปกครอง 120 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 1355
อาคารรัฐสภาไทย ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (622) 244-1000
244-1500
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2564-7222
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
ทำเนียบรัฐบาล สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เทศบาลอุทัยธานี ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
เทศบาลศรีวิชัย ถ.หัสดีเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
เทศบาลปากช่อง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เทศบาลบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
เทศบาลนครอุบลราชธานี ถ.เขื่อนธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
เทศบาลนครอุดรธานี ซ.คลองเจริญสุข ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์สวนหลวง ร.9) 105/4 ถ.สวนหลวง ร.๙ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เทศบาลนครสมุทรปราการ ถ.วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เทศบาลนครสงขลา ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เทศบาลนครศรีอยุธยา ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เทศบาลนครนครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เทศบาลนครนครราชสีมา ถ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา 30000
เทศบาลนครตรัง2 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
เทศบาลนครตรัง1 ซ.พระราม 6 4 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
เทศบาลนครตรัง 3 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
เทศบาลนครขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เทศบาลทุ่งสง 147 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เทศบาลท่าหลวง 104 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เทศบาลตำบลอัมพวา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
เทศบาลตำบลอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
เทศบาลตำบลอรัญญประเทศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
เทศบาลตำบลหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลหอมศีล ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลห้วยยอด ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
เทศบาลตำบลหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เทศบาลตำบลหนองแค ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
เทศบาลตำบลหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
เทศบาลตำบลสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง 7 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต(คู้ยายหมี) ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
เทศบาลตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลตำบลลำไทร ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลตำบลระแหง ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เทศบาลตำบลพิมพา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
เทศบาลตำบลพนมสารคาม ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลป่าโมก ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
เทศบาลตำบลบ้านสวน ถ.พญาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลบางหลวง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เทศบาลตำบลบางศรีเมือง ซ.สุขสันต์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางวัว ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เทศบาลตำบลบางม่วง ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เทศบาลตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เทศบาลตำบลบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลบางน้เปรี้ยว ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
เทศบาลตำบลบางคล้า 9 ถ.ฟทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
เทศบาลตำบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เทศบาลตำบลบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เทศบาลตำบลบางเตย ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
เทศบาลตำบลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
เทศบาลตำบลนาวง 119 ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
เทศบาลตำบลนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
เทศบาลตำบลธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา(วังหิน) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
เทศบาลตำบลจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เทศบาลตำบลคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลคลองนครเนื่องเขต ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เทศบาลตำบลไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
เทศบาลตำบลโคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ถ.เมืองใหม่เหนือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เทศบาลตำบลแสนสุข ถ.ซอย 2 บางแสนสาย 1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
เทศบาลตำบลแม่สอด ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เทศบาลตำบลแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
เทศบาลตำบลเทพราช ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง