logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > กรุงเทพมหานคร > ดุสิต > สวนจิตรลดา

ทำเนียบรัฐบาล

 

ทำเนียบรัฐบาล

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > กรุงเทพมหานคร > ดุสิต > สวนจิตรลดา


แผนที่ประเทศไทย

รัฐบาลเตรียมจัดงานวันเด็กในรูปโฉมใหม่ เน้นความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงปลูกฝังความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคุณหนู ๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พร้อมชมกิจกรรมวันเด็ก 5 โซน คือ

1. โซนเรียนรู้ ภูมิใจ ตึกไทยคู่ฟ้า จัดแสดงประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี โดยโซนดังกล่าวได้จัดของระลึก เป็นกระเป๋าแห่งการเรียนรู้มีลายเซ็นต์ของนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึก ซึ่งภายในบรรจุเครื่องเขียน และการ์ตูนความรู้ "นายกรัฐมนตรีของเรา"

2. โซนเรียนรู้ ร่วมใจ ก้าวไปในอาเซียน เป็นโซนที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

3. โซนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาเด็กไทย สดใสสู่อนาคต เป็นโซนที่จัดนิทรรศการจำลองการเรียนรู้ของเด็นแต่ละช่วงวัย รวมทั้งกิจกรรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่ให้บริการด้านสุขภาพ การบริการทันตกรรม ด้านจักษุแก่เด็กเยาวชนที่มาเข้าร่วมงานฟรี!!

4. โซนเรียนรู้ กว้างไกล ใส่ใจเทคโนโลยี โซนนี้มีกิจกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

5. โซนอนาคตก้าวไกล ศักยภาพเด็กไทยน่าทึ่ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ ซึ่งจะมีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

รูปภาพ ทำเนียบรัฐบาล

รูปภาพ  

วีดีโอ ทำเนียบรัฐบาล

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ ทำเนียบรัฐบาล

ข่าว/บทความ