logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสำโรง บ้านวังสำโรง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสำโรง บ้านวังสำโรง

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสำโรง บ้านวังสำโรง

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสำโรง บ้านวังสำโรง

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสำโรง บ้านวังสำโรง

ข่าว/บทความ