logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสงคราม > อ.อัมพวา > ต.แพรกหนามแดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสงคราม > อ.อัมพวา > ต.แพรกหนามแดง
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง

ข่าว/บทความ