logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.ทับคล้อ > ต.เขาทราย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.ทับคล้อ > ต.เขาทราย
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย

ข่าว/บทความ