logo kapook

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.พะเยา > อ.ดอกคำใต้ > ต.ป่าซาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด

 

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.พะเยา > อ.ดอกคำใต้ > ต.ป่าซาง
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด

ข่าว/บทความ