logo kapook

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.ลำพูน > อ.ลี้ > ต.ศรีวิชัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย

 

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.ลำพูน > อ.ลี้ > ต.ศรีวิชัย
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย

ข่าว/บทความ