logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสงคราม > อ.เมืองสมุทรสงคราม > ต.คลองเขิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสงคราม > อ.เมืองสมุทรสงคราม > ต.คลองเขิน
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน

ข่าว/บทความ