logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.พัทลุง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.พัทลุง
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า

ข่าว/บทความ