logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.คลองลาน > ต.คลองน้ำไหล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.คลองลาน > ต.คลองน้ำไหล
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล

ข่าว/บทความ