logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.เมืองพิจิตร > ต.ท่าฬ่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.เมืองพิจิตร > ต.ท่าฬ่อ
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ

ข่าว/บทความ