logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.ปางศิลาทอง > ต.โพธิ์ทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.ปางศิลาทอง > ต.โพธิ์ทอง
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง

ข่าว/บทความ