logo kapook

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ร้อยเอ็ด > อ.ปทุมรัตต์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง

 

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ร้อยเอ็ด > อ.ปทุมรัตต์
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง

ข่าว/บทความ