logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.วังทรายพูน > ต.หนองปลาไหล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.วังทรายพูน > ต.หนองปลาไหล
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล

ข่าว/บทความ