logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.ปางศิลาทอง > ต.ปางตาไว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.ปางศิลาทอง > ต.ปางตาไว
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว

ข่าว/บทความ