logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.เมืองพิจิตร > ต.ท่าหลวง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.เมืองพิจิตร > ต.ท่าหลวง
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง

ข่าว/บทความ