logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.ถลาง > ต.ไม้ขาว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.ถลาง > ต.ไม้ขาว
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)

ข่าว/บทความ