logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สุโขทัย > อ.ศรีสัชนาลัย > ต.สารจิตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สุโขทัย > อ.ศรีสัชนาลัย > ต.สารจิตร
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ

ข่าว/บทความ