logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง

ข่าว/บทความ