logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.ปางศิลาทอง > ต.ปางตาไว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชรเจริญตำบลปางตาไว

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชรเจริญตำบลปางตาไว

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.ปางศิลาทอง > ต.ปางตาไว
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชรเจริญตำบลปางตาไว

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชรเจริญตำบลปางตาไว

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชรเจริญตำบลปางตาไว

ข่าว/บทความ