logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.นครนายก > อ.องครักษ์ > ต.โพธิ์แทน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขมรฝั่งใต้ ตำบลโพธิ์แทน

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขมรฝั่งใต้ ตำบลโพธิ์แทน

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.นครนายก > อ.องครักษ์ > ต.โพธิ์แทน
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขมรฝั่งใต้ ตำบลโพธิ์แทน

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขมรฝั่งใต้ ตำบลโพธิ์แทน

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขมรฝั่งใต้ ตำบลโพธิ์แทน

ข่าว/บทความ