logo kapook

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.อุตรดิตถ์ > อ.ฟากท่า > ต.ฟากท่า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอวน

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอวน

 

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.อุตรดิตถ์ > อ.ฟากท่า > ต.ฟากท่า
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอวน

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอวน

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอวน

ข่าว/บทความ