logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.โพทะเล > ต.วัดขวาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.โพทะเล > ต.วัดขวาง
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง

ข่าว/บทความ