logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิษณุโลก > อ.ชาติตระการ > ต.ท่าสะแก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะแก

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะแก

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิษณุโลก > อ.ชาติตระการ > ต.ท่าสะแก
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะแก

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะแก

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะแก

ข่าว/บทความ