logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ปัตตานี > อ.ยะรัง > ต.กระโด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดาโต๊ะ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดาโต๊ะ

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ปัตตานี > อ.ยะรัง > ต.กระโด
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดาโต๊ะ

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดาโต๊ะ

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดาโต๊ะ

ข่าว/บทความ