logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พระนครศรีอยุธยา > อ.เสนา > ต.ชายนา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชายนา

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชายนา

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พระนครศรีอยุธยา > อ.เสนา > ต.ชายนา
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชายนา

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชายนา

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชายนา

ข่าว/บทความ