logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรโรงโขน

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรโรงโขน

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรโรงโขน

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรโรงโขน

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรโรงโขน

ข่าว/บทความ