logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี > อ.บ้านหมี่ > ต.บางพึ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ)

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี > อ.บ้านหมี่ > ต.บางพึ่ง
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ)

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ)

ข่าว/บทความ