logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรปราการ > อ.เมืองสมุทรปราการ > ต.แพรกษาใหม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า)

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรปราการ > อ.เมืองสมุทรปราการ > ต.แพรกษาใหม่
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า)

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า)

ข่าว/บทความ