logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสงคราม > อ.อัมพวา > ต.บางนางลี่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเหมืองใหม่

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเหมืองใหม่

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสงคราม > อ.อัมพวา > ต.บางนางลี่
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเหมืองใหม่

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเหมืองใหม่

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเหมืองใหม่

ข่าว/บทความ