logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ปทุมธานี > อ.ลาดหลุมแก้ว > ต.บ่อเงิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี(วัดเจดีย์หอย)

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี(วัดเจดีย์หอย)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ปทุมธานี > อ.ลาดหลุมแก้ว > ต.บ่อเงิน
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี(วัดเจดีย์หอย)

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี(วัดเจดีย์หอย)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี(วัดเจดีย์หอย)

ข่าว/บทความ