logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี > อ.หนองม่วง > ต.หนองม่วง

วัดหนองม่วง (วาปีอัมพาราม)

 

วัดหนองม่วง (วาปีอัมพาราม)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี > อ.หนองม่วง > ต.หนองม่วง
ศาสนสถาน > วัด/พุทธศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ วัดหนองม่วง (วาปีอัมพาราม)

รูปภาพ  

วีดีโอ วัดหนองม่วง (วาปีอัมพาราม)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ วัดหนองม่วง (วาปีอัมพาราม)

ข่าว/บทความ