logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.บางมูลนาก > ต.บางไผ่

วัดบางไผ่ (วัดแก้วมณีรัตน์)

 

วัดบางไผ่ (วัดแก้วมณีรัตน์)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.บางมูลนาก > ต.บางไผ่
ศาสนสถาน > วัด/พุทธศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ วัดบางไผ่ (วัดแก้วมณีรัตน์)

รูปภาพ  

วีดีโอ วัดบางไผ่ (วัดแก้วมณีรัตน์)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ วัดบางไผ่ (วัดแก้วมณีรัตน์)

ข่าว/บทความ