logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สระบุรี > อ.เมืองสระบุรี > ต.ปากเพรียว

วัดเชิงเขา (วัดเขาดิน)

 

วัดเชิงเขา (วัดเขาดิน)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สระบุรี > อ.เมืองสระบุรี > ต.ปากเพรียว
ศาสนสถาน > วัด/พุทธศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ วัดเชิงเขา (วัดเขาดิน)

รูปภาพ  

วีดีโอ วัดเชิงเขา (วัดเขาดิน)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ วัดเชิงเขา (วัดเขาดิน)

ข่าว/บทความ