logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.โพทะเล > ต.บางคลาน

โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์)

 

โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.โพทะเล > ต.บางคลาน
สถานศึกษา > โรงเรียน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์)

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์)

ข่าว/บทความ