logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสาคร > อ.เมืองสมุทรสาคร > ต.บ้านเกาะ

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็กนิ่มอนุสรณ์)

 

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็กนิ่มอนุสรณ์)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสาคร > อ.เมืองสมุทรสาคร > ต.บ้านเกาะ
สถานศึกษา > โรงเรียน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็กนิ่มอนุสรณ์)

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็กนิ่มอนุสรณ์)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็กนิ่มอนุสรณ์)

ข่าว/บทความ