logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.โพทะเล > ต.ทุ่งน้อย

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (โสภณวิทยาการ)

 

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (โสภณวิทยาการ)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิจิตร > อ.โพทะเล > ต.ทุ่งน้อย
สถานศึกษา > โรงเรียน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (โสภณวิทยาการ)

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (โสภณวิทยาการ)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (โสภณวิทยาการ)

ข่าว/บทความ