logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิษณุโลก > อ.ชาติตระการ > ต.ป่าแดง

สถานีอนามัยบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

สถานีอนามัยบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พิษณุโลก > อ.ชาติตระการ > ต.ป่าแดง
สถานบริการด้านสุขภาพ > ศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ สถานีอนามัยบ้านใหม่ไทยเจริญ

รูปภาพ  

วีดีโอ สถานีอนามัยบ้านใหม่ไทยเจริญ

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ สถานีอนามัยบ้านใหม่ไทยเจริญ

ข่าว/บทความ