logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรปราการ > อ.พระสมุทรเจดีย์ > ต.แหลมฟ้าผ่า

สถานีอนามัยตำบลแหลมฟ้าผ่า (บรรจงรัฐอนุสรณ์)

 

สถานีอนามัยตำบลแหลมฟ้าผ่า (บรรจงรัฐอนุสรณ์)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรปราการ > อ.พระสมุทรเจดีย์ > ต.แหลมฟ้าผ่า
สถานบริการด้านสุขภาพ > ศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ สถานีอนามัยตำบลแหลมฟ้าผ่า (บรรจงรัฐอนุสรณ์)

รูปภาพ  

วีดีโอ สถานีอนามัยตำบลแหลมฟ้าผ่า (บรรจงรัฐอนุสรณ์)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ สถานีอนามัยตำบลแหลมฟ้าผ่า (บรรจงรัฐอนุสรณ์)

ข่าว/บทความ