logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี > อ.ท่าวุ้ง > ต.บางงา

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี > อ.ท่าวุ้ง > ต.บางงา


แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

รูปภาพ  

วีดีโอ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ข่าว/บทความ