logo kapook

ประเทศไทย > ภาคตะวันตก > จ.กาญจนบุรี > อ.เมืองกาญจนบุรี > ต.ลาดหญ้า

วัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม)

 

วัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม)

 

ประเทศไทย > ภาคตะวันตก > จ.กาญจนบุรี > อ.เมืองกาญจนบุรี > ต.ลาดหญ้า
ศาสนสถาน > วัด/พุทธศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ วัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม)

รูปภาพ  

วีดีโอ วัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ วัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม)

ข่าว/บทความ