logo kapook

ประเทศไทย > ภาคตะวันตก > จ.ตาก > อ.เมืองตาก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

ประเทศไทย > ภาคตะวันตก > จ.ตาก > อ.เมืองตาก
สถานบริการด้านสุขภาพ > โรงพยาบาล

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รูปภาพ  

วีดีโอ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข่าว/บทความ