logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พระนครศรีอยุธยา > อ.พระนครศรีอยุธยา > ต.ลุมพลี

มัสยิดมูฮามัดอาลียิสซอลีอิน

 

มัสยิดมูฮามัดอาลียิสซอลีอิน

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.พระนครศรีอยุธยา > อ.พระนครศรีอยุธยา > ต.ลุมพลี
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดมูฮามัดอาลียิสซอลีอิน

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดมูฮามัดอาลียิสซอลีอิน

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดมูฮามัดอาลียิสซอลีอิน

ข่าว/บทความ