logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี > อ.เมืองลพบุรี > ต.ท่าศาลา

ภัตตาคารอาหารทะเลสดลานเท (ปากอ่าวทะเลมหาชัย)

 

ภัตตาคารอาหารทะเลสดลานเท (ปากอ่าวทะเลมหาชัย)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี > อ.เมืองลพบุรี > ต.ท่าศาลา
อาหารและเครื่องดื่ม > ร้านอาหารทั่วไป

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ ภัตตาคารอาหารทะเลสดลานเท (ปากอ่าวทะเลมหาชัย)

รูปภาพ  

วีดีโอ ภัตตาคารอาหารทะเลสดลานเท (ปากอ่าวทะเลมหาชัย)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ ภัตตาคารอาหารทะเลสดลานเท (ปากอ่าวทะเลมหาชัย)

ข่าว/บทความ