logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > กรุงเทพมหานคร > คลองสามวา > ทรายกองดินใต้

มัสยิดฮีดาย่ากุ้ลอิสลามียะห์

 

มัสยิดฮีดาย่ากุ้ลอิสลามียะห์

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > กรุงเทพมหานคร > คลองสามวา > ทรายกองดินใต้
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดฮีดาย่ากุ้ลอิสลามียะห์

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดฮีดาย่ากุ้ลอิสลามียะห์

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดฮีดาย่ากุ้ลอิสลามียะห์

ข่าว/บทความ